12. Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Bolesława Leśmiana

Opublikowano 2019-03-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zamojski Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać dwa niepublikowane wcześniej wiersze:
— wiersz o tematyce dowolnej,
— wiersz inspirowany twórczością Bolesława Leśmiana, np. nawiązujący formą, tematem, językiem, inwencją do leśmianowskiej „gry ze słowem, rytmem i życiem”.

Wiersze wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody rzeczowe.

Laureaci otrzymają zaproszenia do spędzenia weekendu w Zamościu, na koszt Organizatora. Nagrody zostaną wręczone podczas festiwalu Ulica Literacka w dniach 24-26 maja 2019.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-23