11. Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Opublikowano 2017-10-18

Opis

Organizator
Fundatorem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej jest Gmina Gdynia. Partnerem Gminy jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać sztuki przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane w 2017 r.

Zgłoszenie może przesłać autor sztuki lub osoba przez niego upoważniona.

Sztukę wydrukowaną w trzech egzemplarzach należy przesłać wraz z wersją elektroniczną na adres Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż dwa utwory jednego autora.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni przewiduje publiczną prezentację utworów zakwalifikowanych do finału w formie czytania / szkicu scenicznego oraz ich publikację książkową.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-12-31