Design by Śliwka Nałęczowska 2020

Opublikowano 2020-02-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma Kolterman Media Communications z siedzibą w Warszawie. Fundatorem nagród jest firma Colian – właściciel marki „Śliwka Nałęczowska”.

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 15 lat.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat nawiązujący do hasła „Śliwka Nałęczowska jest kobietą!”.

Uwaga! Prace powinny zawierać hasło. Może to być hasło "Śliwka Nałęczowska jest kobietą!" lub inne, nawiązujące do zadania. Dopuszczalne są także projekty, w których litery będą odgrywać główną rolę. Obowiązkowym elementem graficznym jest logo marki Śliwka Nałęczowska.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy plakaty.

Projekty należy przesyłać w wersji elektronicznej (pliki JPG lub PDF) za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
• I miejsce: 10.000 zł oraz zapas pralin „Śliwka Nałęczowska” 
• II miejsce: 7.000 zł oraz zapas pralin „Śliwka Nałęczowska” 
• III miejsce: 5.000 zł oraz zapas pralin „Śliwka Nałęczowska” 
• miejsca IV-XII: zapas pralin „Śliwka Nałęczowska”

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca 2020 r.

Strona konkursu