Skip to main content

XXVII Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO

Opis

11.01.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać fotografie przetworzone cyfrowo.

Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Zdjęcia należy przesyłać w postaci wydruków lub odbitek fotograficznych. Każdy autor może zgłosić 4 fotografie.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Nagrody
• I miejsce: 2.500 zł
• II miejsce: 1.500 zł
• III miejsce: 800 zł
• trzy wyróżnienia po 400 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 29 marca 2024 r.

Strona konkursu