XXVI Konkurs Fotograficzny „W obiektywie”

Opublikowano 2021-04-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia wykonane w 2020 roku.

Nadesłane prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę. 

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Zdjęcia należy dostarczyć na papierze oraz w wersji elektronicznej (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Prace należy dostarczyć do 24 maja 2021 r.

Nagrody
• I miejsce: 1.600 zł
• II miejsce: 1.300 zł
• III miejsce: 1.000 zł
• Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za najlepsze zdjęcie natury: 900 zł
• Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu: nagroda rzeczowa o wartości 900 zł
• Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa za najlepszy portret: 800 zł
• Trzy wyróżnienia, każde w wysokości 450 zł

Strona konkursu