XXV Konkurs Fotograficzny „W obiektywie”

Opublikowano 2020-10-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia wykonane w 2019 roku.

Nadesłane prace mogą dokumentować lub mogą być kreacją artystyczną wydarzeń kulturalnych, politycznych, sportowych, życia codziennego, mogą portretować ludzi, utrwalać przygodę i architekturę w roku 2019. 

Każdy autor może zgłosić maksymalnie 5 prac.

Zdjęcia należy dostarczyć na papierze oraz w wersji elektronicznej (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Prace należy dostarczyć do 27 października 2020 r. (data stempla pocztowego nie ma znaczenia).

Nagrody
• I miejsce: 1.700 zł
• II miejsce: 1.400 zł
• III miejsce: 1.100 zł
• Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza: 1.000 zł
• Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu: nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł
• Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa (za najlepszy portret): 800 zł
• Trzy wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł

Strona konkursu