XXIX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary 2019

Opublikowano 2019-09-28

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Żary, Żarski Dom Kultury i Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Tematyka zdjęć zgłaszanych do konkursu może być dowolna.

Maksymalny format zdjęć: 70 x 100 cm. Minimalna długość krótszego boku: 20 cm.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci otrzymają medale Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrody pieniężne.
• Grand Prix: złoty medal oraz 2.100 zł
• I nagroda: srebrny medal oraz 1.200 zł
• II nagroda: brązowy medal oraz 900 zł
• III nagroda: 600 zł
• dwa wyróżnienia po 300 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31