Skip to main content

XX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

Opis

27.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie.

Prace można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, mailem lub pocztą tradycyjną.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 14 października 2024 r.

Strona konkursu