XVIII Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot”

Opublikowano 2018-07-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Konkurs jest objęty patronatem:
- Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP,
- Marszałka Województwa Podkarpackiego,
- Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Hasłem przewodnim konkursu jest „Odlot”.

„Odlot” – to funkcjonujące w młodzieżowym slangu określenie stanu polegającego na oderwaniu się od rzeczywistości, ogólnie przyjętych schematów, norm i utartych wzorców. Tematem konkursu jest jego fotograficzna, eksperymentalna i niekonwencjonalna interpretacja. 

Zdjęcia w postaci odbitek o wymiarach  od 20 x 30 cm do 70 x 100 cm należy przesyłać pocztą na adres Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Prace nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają medale i wyróżnienia FIAP, medale Fotoklubu RP oraz nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-21