Skip to main content

XVIII Konkurs Fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat” Karlino 2024

Opis

13.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Karliński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się pod hasłem „Takie jest życie, taki jest świat”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy fotografujący – profesjonaliści i amatorzy bez ograniczenia wiekowego. Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.

Każdy uczestnik może zgłosić 10 prac. Wyraźnie oznaczony zestaw zdjęć będzie traktowany jako jedna praca.

Zdjęcia należy dostarczyć na papierze (min. 20 x 30 cm) oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o Łącznej wartości 3.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2024 r. (liczy się data dostarczenia przesyłki).

Strona konkursu