XVII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moje podróże małe i duże”

Opublikowano 2019-06-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które mają ukończone 16 lat.

Opis

Każdy, kto kocha fotografię i zabiera ze sobą aparat na mniej lub bardziej odległe wyprawy, ma szansę zaprezentować swoje prace. Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

Do konkursu „Moje podróże małe i duże” można zgłaszać zdjęcia, które nie były nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik może przesłać trzy prace.

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap – uczestnicy przesyłają zdjęcia mailem (uwaga: wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą).
II etap – zdjęcia zakwalifikowane do drugiego etapu należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym. 

Nagrody
I miejsce – 1.000 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-07