XVII Konkurs Fotograficzny „Leśne fotografie”

Opublikowano 2017-11-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla fotografów amatorów.

Opis

Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników lasu, którzy fotografują przyrodę i chcą się swymi wrażeniami z leśnych wędrówek podzielić z innymi. Można zgłosić prace pokazujące piękno leśnego pejzażu, bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, urodę leśnych zabytków czy urok grzybobrania. Fotografie muszą być po prostu LEŚNE.

Zdjęcia w postaci odbitek o wymiarach 20 x 30 cm należy przesyłać pocztą na adres Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Główną nagrodą jest trzydniowy pobyt dla 2 osób na terenie jednego z bieszczadzkich nadleśnictw.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają statuetki z wizerunkiem św. Franciszka, patrona leśników i ekologów.

Przewidziano są również wyróżnienia ufundowane przez sponsorów i partnerów konkursu.