XVI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

Opublikowano 2020-05-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji, zależnej od wrażliwości i spostrzegawczości fotografującego.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2020 r.

Strona konkursu