XVI Konkurs Fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”

Opublikowano 2021-05-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Opis
„Odpocznij na Mazowszu”
to temat tegorocznej edycji konkursu.

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:

• Odpocznij na Mazowszu – aktywnie;
• Odpocznij na Mazowszu – z pasją;
• Odpocznij na Mazowszu – z kulturą.

Zdjęcia muszą być wykonane na terenie województwa mazowieckiego.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Nagrody
• I nagroda w każdej z trzech kategorii: 2.000 zł
• II nagroda w każdej z trzech kategorii: 1.500 zł
• III nagroda w każdej z trzech kategorii: 1.000 zł
• nagroda publiczności: 1.000 zł
• trzy wyróżnienia, każde w wysokości 800 zł

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 16 lipca 2021 r.

Strona konkursu