XV Konkurs Fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat”

Opublikowano 2021-05-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Karliński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Takie jest życie, taki jest świat”.

Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.

Każdy uczestnik może zgłosić 10 prac. Wyraźnie oznaczony zestaw zdjęć będzie traktowany jako jedna praca.

Zdjęcia należy dostarczyć na papierze (min. 20 x 30 cm) oraz dodatkowo przesłać mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki).

Regulamin konkursu