XIV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

Opublikowano 2018-06-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy zarówno z województwa podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Fotografie ocenia jury powołane spośród fotografików, lub artystów województwa podlaskiego. W poprzednich edycjach w jury zasiadali m.in. śp. Wiktor Wołkow, Jan i Bożena Walencik, Tomasz Kłosowski, śp. Marek Dolecki, Robert Nofikow, Tadeusz Żaczek, Paweł Grześ, Jarosław Chyra i inni.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 fotografie.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez rok.