XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Wiktora Wołkowa „Podlasie w obiektywie”

Opublikowano 2017-06-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest Podlasie z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, mozaiką kulturową.

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 fotografie.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym (zalecany format to A3) oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Muzeum i Ośrodku Kultury Białoruskiej w Hajnówce przez około rok.