XIII Międzynarodowy Salon Fotografii „Tylko jedno zdjęcie 2020”

Opublikowano 2020-04-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie o dowolnej tematyce.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Opłata za udział w konkursie wynosi 35 zł.

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłym roku można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Przewidziane są następujące nagrody:
• złoty, srebrny i brązowy medal FIAP (Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej)
• złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Twórców FOTOKLUB RP
• złoty, srebrny i brązowy medal IAAP (International Association of Art Photographers)
• złoty, srebrny i brązowy medal PSA (Photograpic Society of America)

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 września 2020 r.

Strona konkursu