XIII Konkurs Fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat”

Opublikowano 2019-02-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Karliński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Takie jest życie, taki jest świat”.

Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.

Każdy uczestnik może zgłosić 10 prac. Wyraźnie oznaczony zestaw zdjęciowy będzie traktowany jako jedna praca.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek (min. 20 x 30 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (szczegóły w regulaminie).

Prace laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 2.500 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-30