XIV Konkurs Fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat”

Opublikowano 2020-02-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Karliński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Takie jest życie, taki jest świat”.

Zachęcamy do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii, myślenia poza schematami, unikania oczywistych obrazów.

Każdy uczestnik może zgłosić 10 prac. Wyraźnie oznaczony zestaw zdjęć będzie traktowany jako jedna praca.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek (min. 20 x 30 cm) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD (szczegóły w regulaminie).

Prace nagrodzone w ubiegłym roku można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2020 r. (decyduje data dostarczenia przesyłki).

Strona konkursu