XII Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”

Opublikowano 2020-11-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy. 

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż 4 prace. Zestaw wielozdjęciowy (do 10 fotografii) będzie traktowany jako jedna praca. 

Zdjęcia należy dostarczyć na papierze (zalecany format to 30 x 40 cm) oraz w wersji elektronicznej.

Prace należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin
Prace należy dostarczyć do 28 lutego 2021 r.

Strona konkursu