XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Śladami Leona Wyczółkowskiego”

Opublikowano 2018-07-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób, które fotografią nie zajmują się zawodowo.

Opis
Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane pracami Leona Wyczółkowskiego. W tym roku tematem przewodnim jest martwa natura w twórczości artysty (przykładowe prace można obejrzeć tutaj).

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 zdjęć o wymiarach min. 15 x 21 cm i maks. 30 x 40 cm.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne:
I nagroda – 600 zł
II nagroda – 500 zł
III nagroda – 400 zł