XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”

Opublikowano 2020-02-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
W tym roku tematem konkursu jest „Moment”.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy zdjęcia.

Prace należy dostarczyć na papierze (21 x 30 cm) oraz w wersji elektronicznej, na płycie CD lub DVD. 

Termin
Termin składania prac upływa 17 lipca 2020 r. o godz. 15:00.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-19