XI Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” 2019

Opublikowano 2018-11-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oświęcimskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli, by żyły swoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko “tu i teraz”, ale “zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmy i będziemy. 

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs nie więcej niż 4 prace. Zestaw wielozdjęciowy (do 10 fotografii) będzie traktowany jako jedna praca. 

Zalecany format zdjęć to 30 x 40 cm.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Pula nagród wynosi 17.000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-15