XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego „Taki Pejzaż”

Opublikowano 2022-11-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest pejzaż.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane.

Zdjęcia zapisane na płycie CD lub DVD należy przesłać na adres Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 25 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2023 r.

Nagrody
• I miejsce: 800 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 300 zł

Strona konkursu