XI Międzynarodowy Salon Fotografii „Tylko jedno zdjęcie”

Opublikowano 2018-04-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie. Tematyka dowolna.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłym roku można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Przewidziane są następujące nagrody:
• złoty, srebrny i brązowy medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP,
• złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP,
• złoty, srebrny i brązowy medal oraz wstążki honorowe IAAP,
• nagrody sponsorów.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-16
Strona konkursu www.tylkojednozdjecie.pl/