X Międzynarodowy Salon Fotografii „Tylko jedno zdjęcie” 2017

Opublikowano 2017-04-03

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs tylko jedno zdjęcie. Tematyka dowolna.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem strony konkursu.

Wpisowe wynosi 30 zł.

Nagrody
Przewidziane są następujące nagrody:
• nagrody pieniężne,
• złoty, srebrny i brązowy medal FIAP,
• wyróżnienia honorowe FIAP,
• nagroda „Best Autor” FIAP,
• złoty, srebrny i brązowy medal Stowarzyszenia Fotoklubu RP,
• złoty, srebrny i brązowy medal oraz wstążki honorowe International Associacion of Art Photographers IAAP,
• nagrody sponsorów.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-18
Strona konkursu www.tylkojednozdjecie.pl/