X Konkurs Fotograficzny „Etnoklimaty”

Opublikowano 2021-04-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty

Opis 

Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Zachęcamy do poszukiwania interesujących przejawów codzienności również w czasie pandemii, w dobie izolacji społecznej i licznych ograniczeń w podróżowaniu.

Na konkurs można przesyłać zdjęcia wykonane w Polsce i za granicą w latach 2020-2021.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 r.

Nagrody
• I miejsce: 2.000 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: nagroda rzeczowa
• nagroda specjalna: voucher o wartości 500 zł na zakupy w sklepie fotograficznym – nagroda za najlepsze zdjęcie wykonane przez absolwenta Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Strona konkursu