X Konkurs Fotograficzny „Człowiek obok mnie”

Opublikowano 2018-05-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Białostocki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Hasłem przewodnim konkursu jest „Człowiek obok mnie”.

W roku 2018 odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja, konkursu organizowanego przez Białostocki Ośrodek Kultury. [...] Jubileusz obchodzi także Polska. Kraj kontrastujących ze sobą idei, wspólnych narodowych zrywów i trudnego procesu kształtowania swojej tożsamości. 100 lat niepodległości oddanych obrazem fotograficznym można znaleźć w niezliczonych periodykach poświęconych fotografii czy cyfrowych archiwach w internecie. Kto jest jednak prawdziwym bohaterem tych fotografii? Naszym zdaniem jest to człowiek – obywatel, który swoimi postawami, marzeniami i pracą definiuje rzeczywistość wokół siebie. A jaki jest współczesny obywatel Polski i świata? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć razem z uczestnikami tegorocznej edycji konkursu i znakomitymi członkami jury.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. Za jedną pracę uważa się także dyptyk i tryptyk.

Zdjęcia w postaci odbitek (min. 20 x 30 cm, maks. 40 x 50 cm) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix – 2.500 zł brutto
• II nagroda – 1.500 zł brutto
• III nagroda – 1.000 zł brutto
• wyróżnienie – 500 zł bruttoTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-10