„Wystaw się w Krośnie!” grantowy konkurs fotograficzny

Opublikowano 2021-06-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h. z siedzibą w Krośnie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs „Wystaw się w Krośnie!” jest organizowany w ramach Festiwalu Sztuk Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy.

Organizatorzy czekają na propozycje wystaw fotograficznych. Każde zgłoszenie powinno zawierać krótki opis wystawy oraz co najmniej 10 zdjęć, które w sposób pośredni lub bezpośredni będą nawiązywać do hasła „Powrót do marzeń”.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Nagroda
Jury oceni nadesłane zdjęcia i wybierze trzech zwycięzców. Prace laureatów będą prezentowane na wystawach towarzyszących Festiwalowi Nocne Teatralia Strachy. Każdy ze zwycięzców otrzyma grant w wysokości 1.500 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lipca 2021 r.

Strona konkursu