Wielkopolska Press Photo 2019

Opublikowano 2019-03-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział:
— osoby, które mieszkają lub pracują w woj. wielkopolskim (zdjęcia konkursowe mogą być wykonane w Polsce i poza jej granicami);
— osoby spoza Wielkopolski (zdjęcia konkursowe muszą być wykonane w Wielkopolsce).

Opis
Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kwartale roku 2018 oraz w roku 2019.

Zdjęcia będą oceniane w pięciu kategoriach tematycznych: Wydarzenia, Człowiek i jego pasje, Życie codzienne, Sport, Przyroda i ekologia.

Każdy autor może zgłosić maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).

Wpisowe wynosi 30 złotych.

Zdjęcia nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
• Grand Prix: 2.000 zł
• W każdej z pięciu kategorii zostaną przyznane dwie nagrody: 500 zł za zdjęcia pojedyncze i 1.000 zł za zestaw.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31