VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Historie codzienne”

Opublikowano 2016-12-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłosić jeden fotoreportaż, składający się z 5 do 8 fotografii. Zdjęcia powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu itp. 

Fotoreportaż nie może być wcześniej publikowany.

Zdjęcia zapisane na płycie CD należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Nagrody
I miejsce: 1000 zł
II miejsce: 700 zł
III miejsce: 500 zł