VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego „Taki Pejzaż”

Opublikowano 2019-11-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia krajobrazowe. 

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane.

Zdjęcia zapisane na płycie CD lub DVD należy przesłać na adres Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Nagrody
• I miejsce: 800 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 300 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-31
Strona konkursu dkczarna.com/?p=9063