VII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

Opublikowano 2017-02-23

Opis

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Lubelską Izbę Lekarską, Komisję Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział lekarze oraz studenci wydziałów lekarskich i lekarskodentystycznych uniwersytetów medycznych.

Opis
Zdjęcia będą oceniane w czterech kategoriach tematycznych: Człowiek, Natura, Architektura, Medycyna.

Każdy uczestnik może zgłosić 6 prac, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 zdjęć.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-31