Skip to main content

V edycja konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

Opis

27.04.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla fotografów amatorów.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest „Przestrzeń mazowieckich miast, miasteczek i wsi”.

 Na konkurs mogą zostać nadesłane fotografie przedstawiające układy urbanistyczne, ruralistyczne lub elementy krajobrazu, które m.in. eksponują:
1) elementy zabudowy, przestrzeni, krajobrazu kulturowego charakterystyczne dla mazowieckich ośrodków miejskich i wiejskich;
2) zabytkowy charakter przestrzeni;
3) ład przestrzenny.

Na konkurs można przesłać jedno zdjęcie wykonane w 2024 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Zgłoszenie należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 2 lipca 2024 r. o godz. 12:00.

Nagrody

• I nagroda – 2.000 zł
• II nagroda – 1.800 zł
• III nagroda – 1.600 zł
• maksymalnie 5 wyróżnień – każde w wysokości 800 zł

Strona konkursu