TIFF Open 2023

Opublikowano 2022-11-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja TIFF Collective z siedzibą we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach Biennale Fotografii TIFF // Zapatrzenie. Biennale odbędzie się we Wrocławiu w 2023 r.

Hasłem przewodnim konkursu jest „Zapatrzenie – Przyjemność Obrazu”

Każdy autor może zgłosić dwa cykle fotograficzne nawiązujące do hasła przewodniego.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu. 

Nagroda
Prace laureatów będą prezentowane podczas Biennale Fotografii TIFF 2023 we Wrocławiu.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 15 grudnia 2022 r.

Strona konkursu