„Talent Roku 2022” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2022-04-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja PIX.HOUSE.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać projekty fotograficzne (do 20 zdjęć).

Interesują nas opowieści o człowieku, które są na tyle rozbudowane by mogły zamknąć się w małą publikację/zina lub na takim etapie realizacji, by mogły zostać dokończone w ramach stypendium. Czekamy na tematy ważne globalnie – jak procesy społeczne, ale i lokalnie – jak intymne opowieści o Waszych bohaterach. Poruszamy się głównie w nurcie szeroko rozumianej fotografii dokumentalnej.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: ZIN CALL i SCHOLAR.

W kategorii ZIN CALL należy zgłaszać projekty fotograficzne (do 20 zdjęć) lub wstępnie opracowany pdf ze zdjęciami. W zgłoszeniu powinien znaleźć się także tekst wprowadzający / opisujący projekt lub teksty, które zostaną wykorzystane w projekcie zina.

W kategorii SCHOLAR należy zgłaszać rozpoczęte, ale jeszcze nieukończone projekty fotograficzne (do 20 zdjęć) wraz z opisem (wprowadzenie do projektu oraz sposób kontynuowania pracy).

Zgłoszenia należy przesłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody

Główną nagrodą w kategorii ZIN CALL są warsztaty edycyjne z Krzyśkiem Orłowskim (Zinteka) zakończone wydaniem publikacji / zina fotograficznego.

W kategorii SCHOLAR nagrodą jest 3.000 zł na dokończenie projektu fotograficznego.

Dodatkową nagrodą jest przegląd portfolio finalistów konkursu. Zwycięzca otrzyma 1.000 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 maja 2022 r.

Strona konkursu