„Talent Roku 2018” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2018-09-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja PIX.HOUSE.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
• „Człowiek / długoterminowe projekty dokumentalne” (kategoria główna)
• „Poznaj Poznań – kultura i społeczeństwo” (kategoria specjalna)

W kategorii głównej można zgłosić od 5 do 10 zdjęć. Interesują nas ciekawe opowieści o człowieku. Czekamy na tematy ważne globalnie – jak procesy społeczne, ale i lokalnie – jak intymne opowieści o Waszych bohaterach. Poruszamy się głównie w nurcie fotografii dokumentalnej i reporterskiej. 
W kategorii specjalnej można przesłać maksymalnie 3 fotografie dokumentujące życie kulturalno-społeczne Poznania.

Zgłoszenia należy przesyłac za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
Nagrodami są:
– wystawa w galerii PIX.HOUSE w 2019 roku (wydruk fotografii, montaż, promocja wystawy),
– zestaw fotograficznych publikacji książkowych o wartości 1.000 zł,
– książki wydawnictwa PIX.HOUSE.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31