„Skarby Małopolski 2020" konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-06-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
W tym roku tematem konkursu są „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce”.

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu zaprasza do udziału w kolejnej, dwudziestej już edycji otwartego (skierowanego do wszystkich zainteresowanych) konkursu fotograficznego „Skarby Małopolski”, którego myślą przewodnią jest temat „Wielopokoleniowe siedliska w Małopolsce”. Ta edycja będzie miała na celu prezentację zachowanych siedzib – siedlisk: magnackich, szlacheckich, mieszczańskich i włościańskich oraz rodzinnych skupisk usytuowanych w Małopolsce. Istotą projektu jest również przedstawienie ich stanu zachowania, walorów architektonicznych i kulturowych oraz znaczenia dla  środowiska lokalnego oraz wpływu na integrację wielopokoleniowych rodzin.

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• dokument,
• fotografia artystyczna.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej na płycie CD (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody rzeczowe i pieniężne.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu