„Rozwój w obiektywie 2017” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2017-11-13

Opis

Organizator
National Geographic Polska organizuje konkurs na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Tematyką konkursu są wyzwania rozwojowe stojące przed krajami rozwijającymi się i przechodzącymi transformację ustrojową. Zdjęcia konkursowe powinny prezentować życie codzienne, kulturę oraz problemy mieszkańców krajów słabiej rozwiniętych.

Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach:
• Demokracja i prawa człowieka w rozwoju.
• Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia.
• Wpływ człowieka na środowisko naturalne.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 listopada 2017 roku do godz. 12:00.

Nagrody
• Grand Prix: 5 000 zł
• I miejsce w każdej z trzech kategorii: 3.000 zł
• dwa wyróżnienia w każdej z trzech kategorii: 1.500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-28