Advertisement

Advertisement

REMIS 24. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

Opis

6.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Biennale ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera.

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach:
techniki fotograficzne szlachetne 
cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego 

W każdej kategorii można zgłosić 5 prac. Mogą to być zdjęcia pojedyncze oraz zestawy (zestaw będzie traktowany jako jedna praca).

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Prace należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania zdjęć upływa 31 sierpnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Pula nagród wynosi 5.000 zł.

Strona konkursu