Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Tomasza Ogrodowczyka „Przebudzenie wiosny”

Opublikowano 2021-03-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Opis
Tematem konkursu jest „Przebudzenie wiosny”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Nagrody
Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych” oraz „Dorośli”.

Przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 29 kwietnia 2021 r.

Strona konkursu