Advertisement

Advertisement

Poznańska Nagroda Fotograficzna 2023

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest stworzenie fotograficznej kolekcji, budującej trwały zapis istotnych wydarzeń, życia codziennego, przemian: społecznych, kulturowych i ekonomicznych, zarówno w Poznaniu jak i w całym kraju.

Do konkursu można zgłaszać fotodokumenty, fotoeseje lub fotoreportaże składające się maksymalnie z 30 zdjęć. Fotografie muszą być wykonane po 2005 roku.

Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach:
kategoria poznańska – zestawy zdjęć o charakterze dokumentalnym i reporterskim, których tematem są najważniejsze wydarzenia w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;
kategoria ogólnopolska – fotograficzne projekty dokumentalne, fotoeseje i fotoreportaże, będące „czułymi narracjami”. Zdjęcia muszą być wykonane w Polsce. Określenie „czułe narracje” może odnosić się do tematyki prac, sposobu budowania opowieści, postawy fotografa. 

Termin
Prace można przesyłać od 1 maja do 4 września 2023 r.

Nagrody
W każdej kategorii główną nagrodą jest 10.000 zł. 

Wydawnictwo Posnania planuje wydać fotobooki ze zwycięskimi zestawami zdjęć. Każdy z laureatów otrzyma 50 egzemplarzy.

Strona konkursu