Advertisement

Advertisement

„Potęga Łodzi — Power of Łódź” konkurs fotograficzny 2023

Opis

10.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miasto Łódź.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: do 16 lat i powyżej 16 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest Łódź.

Czekamy na zdjęcia pokazujące Łódź z Waszego punktu widzenia. Miasto to nie tylko budynki i cała jego infrastruktura, ale też ludzie i kultura. Wachlarz możliwości jest nieskończony, więc zapraszamy do wyrażenia siebie i swojej wizji Łodzi. 

Nietuzinkowe, z niecodziennej perspektywy, zaskakujące, interesujące, a może przedstawiające jakąś historię. Ruszajcie w miasto i fotografujcie, bo to też świetna pamiątka i świadectwo zmian, jakie zachodzą w tkance miejskiej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 fotografie.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.

Termin
Zdjęcia należy dostarczyć do 8 czerwca 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości 5.000 zł oraz nagrody rzeczowe.

Strona konkursu