„Pomorskie w kadrze” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-06-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu są pomorskie krajobrazy. Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach:

• Krajobraz – przyroda;
• Krajobraz – architektura i urbanistyka;
• Krajobraz – kultura i tradycja regionu;
• Krajobraz z lotu ptaka.

Zdjęcia muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat.

Prace należy zgłaszać za pośrednictwem formularza online na stronie konkursu.

Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie trzy fotografie.

Nagrody
Nagrodami są bony na zakup sprzętu fotograficznego. Łączna wartość nagród wynosi 4.500 zł.

Termin
Zdjęcia można przesyłać od 1 lipca do 20 września 2020 roku.

Strona konkursu