„Podwórze – pole wyobraźni” konkurs multimedialny

Opublikowano 2017-07-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Konkurs odbywa się w ramach  Międzynarodowego Biennale Architektury Kraków 2017. Tematem Biennale jest „Podwórze – pole wyobraźni”.

Istnieją w  mieście przestrzenie półprywatne. To krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych płotami, ogrodzeniami z siatki, murami, wypełnionych głównie kubłami na śmieci lub samochodami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, służący nie wiadomo komu i w jakim celu. Cechują go źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.
Najbliższe MBA KRK 2017 zajmie się tymi właśnie przestrzeniami, tymi krajobrazami [...]. Biennale zamierza zaszczepić ideę wspólnego kształtowania tego krajobrazu, dotyczącego wszystkich jego użytkowników w sposób racjonalny użytkowo i piękny architektonicznie, bez zaniedbywania kwestii własności. Więcej w regulaminie.  

Konkurs multimedialny jest rozgrywany w trzech kategoriach:
• esej fotograficzny – od 5 do 12 zdjęć;
• fotokast – multimedialna wersja fotoreportażu na dowolny temat związany z tematyką MBA, w której obok zdjęć mogą pojawić się również dźwięk, materiały filmowe, napisy, grafika; czas trwania do 3 minut;
• film – krótka forma filmowa, trwająca nie dłużej niż 3 minuty.

Uczestnik konkursu może zgłosić po jednej pracy w każdej kategorii.

Nagrody
Nagroda za najlepszy esej fotograficzny – 7.000 zł
Nagroda za najlepszy fotokast – 7.000 zł
Nagroda za najlepszy film – 7.000 zł

Regulacje dotyczące konkursu multimedialnego znajdują się w 4. rozdziale regulaminu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-04