„Podkarpacka Ikonosfera” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2022-08-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem przewodnim konkursu w 2022 roku jest szeroko rozumiana kultura techniczna województwa podkarpackiego.

Źródłem inspiracji fotograficznych powinny być przejawy dziedzictwa techniki, m.in. dziedzictwo przemysłowe (np. budynki i maszyny, zakłady produkcyjne i fabryki, kopalnie, magazyny, transport i jego infrastruktura, a także miejsca o funkcji socjalnej związanej z przemysłem – zabudowania mieszkalne), dziedzictwo inżynierii (np. konstrukcje budynków, budowli mostowych, drogowych, kolejowych, wodnych, inżynieria energetyczna, inżynieria awiacji), dziedzictwo techniczne (np. techniczne i społeczne środowisko pracy – organizacja pracy, narzędzia, kolekcjonerstwo artefaktów technicznych i muzealnictwo techniczne), jak również potencjał regionu związany z współczesną techniką.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden projekt fotograficzny (maksymalnie 12 zdjęć).

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. 

Termin
Konkurs trwa do 7 października 2022 r.

Nagrody
• Nagroda główna – 6.000 zł
• 3 wyróżnienia, każde w wysokości 3.000 zł

Strona konkursu