X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny im. Henryka Rogozińskiego „Taki Pejzaż”

Opublikowano 2021-11-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Klub Fotografii Przyrodniczej i Artystycznej „Pryzmat”.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie
Tematem konkursu jest „Taki pejzaż”.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane.

Zdjęcia zapisane na płycie CD lub DVD należy przesłać na adres Domu Kultury w Czarnej Białostockiej.

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 stycznia 2022 r.

Nagrody
• I miejsce: 800 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 300 zł

Strona konkursu