Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny WOLNOŚĆ

Opublikowano 2018-04-26

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne oraz „Galeria Ostrołęka” Ostrołęckiego Centrum Kultury. Patronat sprawuje Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób dorosłych.

Opis
Tematem konkursu jest WOLNOŚĆ.

Pokażmy wolność wprost lub aluzyjnie. Przedstawmy swój stosunek do tego, wydawałoby się może, oczywistego tematu. Zachęcamy do nieskrępowanych ale przemyślanych wypowiedzi. Czasem lekko, z humorem, innym razem dosadnie, z reporterską wrażliwością, zaskoczmy widza własną interpretacją tematu. Może znajdziemy nowe, ciekawe skojarzenia. Poruszajmy się jak najdalej od szokowania bez powodu tanim efektem. Pomyślmy o wolności.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 5 zdjęć.

Zdjęcia należy przesyłać mailem. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie). 

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Nagrody
• I nagroda: Złoty Medal Fotoklubu RP oraz 1.000 zł
• II nagroda: Srebrny Medal Fotoklubu RP oraz 700 zł
• III nagroda: Brązowy Medal Fotoklubu RP oraz 500 zł
Przewidziane są również trzy wyróżnienia rzeczowe każde o wartości około 200 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-16