Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wieś nowoczesna – praca, ludzie, technika”

Opublikowano 2019-04-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest dokumentacja fotograficzna współczesnego, nowoczesnego polskiego rolnictwa, przemian zachodzących na obszarach wiejskich, a szczególnie: zmian w krajobrazie kulturowym, modernizacji pracy rolnika, zmian w jego życiu zawodowym i rodzinnym ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia od rolnictwa tradycyjnego do nowoczesnego. 

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych:

Praca – przemiany pracy na roli i w gospodarstwie, produkcja roślinna i zwierzęca, przedsiębiorczość.

Ludzie – portrety współczesnych członków społeczności wiejskiej, zmiana wizerunku mieszkańców wsi, funkcjonowanie w przestrzeni prywatnej i publicznej na co dzień i od święta, folklor.

Technika – maszyny, urządzenia, budownictwo, zmiany w pejzażu kulturowym wsi pod wpływem postępu techniki, modernizacja wsi.

Zdjęcia muszą być wykonane w Polsce.

Nagrody

• Praca
I nagroda: 3.200 zł
II nagroda: 2.000 zł
III nagroda: 1.000 zł

• Ludzie
I nagroda: 3.200 zł
II nagroda: 2.000 zł
III nagroda: 1.000 zł

• Technika
I nagroda: 3.200 zł
II nagroda: 2.000 zł
III nagroda: 1.000 zł